Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

1. Despre noi

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea SC Leadership Focus SRL, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6334/22.06.2010, având CUI 27091582.

Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizați catre companii partenere (Persolog Romania, Genos University Australia, Great People Inside etc) și/sau catre alți parteneri profesionali de lucru ce pot fi găsiți pe pagina de web www.leadershipfocus.ro, cat și cei cu care avem stabilite raporturi contractuale in vederea desfașurării activităților noastre și a indeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale catre terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

 
2. Tipul de date personale pe care le prelucram

Datele personale pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, ocazional numarul de telefon, denumirea companiei, rolul în organizație, adresa IP. In cazul in care veti face plati on-line in sectiunea noastra de comert electronic pentru achizitionarea de produse si servicii, vor mai fi colectate si date de identificare bancara: numar card/cont bancar, data expirarii cardului bancar, numele inregistrat pe fata cardului bancar.

De asemenea, va punem la dispoziție pe pagina de web o secțiune specială de inregistrare la webinarii precum si pentru plati on-line. Datele dumneavoastra vor putea fi incarcate personal pe pagina de web sau prin intermediul site-urilor de socializare pe care le folositi si pe care le folosim. In cazul in care ne veti oferi marturii scrise sau audio insotite sau nu de fotografia dumneavostra, marturii ale experientei dumneavoastra cu produsele si serviciile companiei Leadership Focus SRL, acestea vor putea fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Când vizitați site-ul, colectam automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastra, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale la: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy.

 
3. Tipul de date pe care nu le prelucram

Nu colectam și nu prelucram date sensibile, definite ca atare de GDPR (General Data Protection Regulation este un cadru legislativ de reglementare care stabileste reguli cu privire la colectarea si procesarea datelor cu carater personal a persoanelor care traiesc in Uniunea Europeana. Aceste reglementari au intrat in vigoare din Mai 2018).

Nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm sa nu ne furnizați nicio informație in cazul în care nu aveți implinita varsta de 18 ani.

 
4. Scopul prelucrarii datelor personale

Solicitam și prelucram date personale pentru:

 • 4.1 a contacta prin email sau telefon o persoană în vederea oferirii unor produse demo gratuite de pe pagina noastra de web;
 • 4.2 evaluarea cat mai exacta a nevoilor unei organizații prin solicitarea de informații precum:denumirea companiei, numarul de angajați, țara de origine, numar de telefon, postul ocupat de persoana care ia legatura cu noi, adresa de e-mail de serviciu, identificarea nevoilor, ce provocări întampina;
 • 4.3 a face posibila descărcarea de pe site a produselor gratuite si funcționarea site-ului
 • 4.4 transmiterea de newsletter (buletine informative), invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizam sau pe care le promovam – daca va oferiți consimțamantul în acest sens
 • 4.5 oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
 • 4.6 evaluarea serviciilor oferite pe site
 • 4.7 comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii – daca va oferiți consimțamantul in acest sens.
 
5. Temeiurile prelucrarii

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus deoarece:

 • 5.1 prelucrarea datelor este necesara pentru a putea pregati oferte conform solicitarii clientului;
 • 5.2 prelucrarea datelor este necesara pentru a face posibila descarcarea produselor gratuite de pe site, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site și oferirea de raspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul ;
 • 5.3 v-ați dat consimțamantul expres în acest sens prin bifarea casuțelor aferente. În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru nici unul dintre scopurile de mai sus daca nu avem consimțamantul dumneavoastra în acest sens.
 
6. Durata de stocare si prelucrare a datelor personale

Prelucram și stocam datele personale pe durata necesară indeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusa de reglementarile legale aplicabile.Actualizăm periodic baza noastra de date astfel incat sa nu stocam date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

 
7. Masuri de Securitate a datelor

Compania Leadership Focus SRL asigura masurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectiva a datelor cu caracter personal aparținand persoanelor care ne furnizeaza astfel de date.

Ne angajam sa va pastram datele personale in siguranța și luam masurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizarii neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterarii acestora.Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal si depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca și partenerii noștri gestioneaza masuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

 
8. Transmiterea datelor catre alte persoane

Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizați către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfașurării activitaților noastre și a indeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: partenerii noștri internaționali, specialiștii care posteaza materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobila, specialiști în domeniul de activitate în care activam, pe care ii contractam pe a vă oferi o calitate cat mai buna a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori. Transmiterea datelor catre terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim. De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau catre instanțele de judecată atunci cand ne aparam in justiție sau cand ni se cere de catre instanța acest lucru. Va rugam sa consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișata pe pagina principala a site-ului nostru.

 
9. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE“) sau din Spatiul Economic European (“SEE“). Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre Operator catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”). Datele cu caracter personal menționate in aceasta nota de informare nu sunt transferate catre state care nu asigura protecție adecvata in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 
10. Drepturi in legatura cu datele personale pe care ni le furnizati

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin adoptarea de masuri adecvate, conform standardelor industriei. Sistemul informatic este aliniat la cerințele GDPR. Va asiguram și va respectam drepturile stabilite prin legislația in vigoare.

10.1 Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitațile de prelucrare a datelor personale. Va stam la dispoziție la adresa de email: office@leadershipfocus.ro. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastra de a primi informații clare, transparente, ușor de ințeles și accesibile cu privire la modul în care va prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineti în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

10.2 Dreptul la rectificare – in cazul în care constatați ca datele dumneavoastra personale pe care le prelucram sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simpla solicitare de rectificare trimisa la adresa de email office@leadershipfocus.ro.

10.3 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege.

Ștergerea datelor poate avea loc in oricare dintre situațiile urmatoare:

 • 1. nu mai avem nevoie de datele personale pentru indeplinirea vreunuia dintre scopurile pentru care le-am prelucrat anterior;
 • 2. va retrageți consimțamantul pe baza caruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 • 3. va opuneți prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
 • 4. va opuneți prelucrarii datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem sa demonstram ca avem motive legitime care justifica prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertaților dumneavoastra;
 • 5. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • 6. datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.


Va vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor daca:

 • 1. trebuie sa ne conformam unor obligații legale de a pastra datele;
 • 2. daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre în justiție.


10.4 Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrarii in cazurile în care:

 • a) contestați exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • b) prelucrarea este ilegala, dar va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restricționarea;
 • c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța sau in fața organelor de arbitraj;
 • d) in cazul în care v-ați opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.


10.5 Dreptul de opoziție – va puteți opune în special, prelucrarilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

10.6 Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

10.7 Dreptul de a depune plangere – puteți depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro .

10.7 Dreptul de retragere a consimțamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimțamantul dvs., vi-l puteți retrage oricand. Retragerea consimțamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

10.8 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare Va puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitari pe email la adresa office@leadershipfocus.ro.

 
11. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor email: office@leadershipfocus.ro
 
12. Altele

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, afisand varianta actualizata pe site. Termenii și condițiile de utilizare si Politica de protecție a datelor pot fi modificate in functie de actualizari legislative sau interne. Asadar, va incurajam sa le cititi ori de câte ori accesați pagina noastra de WEB.